Donna Nero Giacca Yesno Giacca Yesno PCqaaw

 • Presente

  • io trasmetto
  • tu trasmetti
  • lui/lei/Lei trasmette
  • noi trasmettiamo
  • voi/Voi trasmettete
  • loro/Loro trasmettono
 • Imperfetto

 • Passato prossimo

  • io ho trasmesso
  • tu hai trasmesso
  • Giacca Yesno Donna Nero Yesno Giacca lui/lei/Leiha trasmesso
  • noi abbiamo trasmesso
  • voi/Voi avete trasmesso
  • loro/Loro hanno trasmesso
 • Trapassato prossimo

  • io avevo trasmesso
  • tu avevi trasmesso
  • lui/lei/Lei aveva trasmesso
  • noi avevamo trasmesso
  • voi/Voi avevate trasmesso
  • loro/Loro avevano trasmesso
 • Futuro semplice

 • Futuro anteriore

  • io avrò trasmesso
  • tu avrai trasmesso
  • lui/lei/Lei avrà trasmesso
  • noi avremo trasmesso
  • voi/Voi avrete trasmesso
  • loro/Loro avranno trasmesso
 • Condizionale presente

  • io trasmetterei
  • Yesno Donna Giacca Nero Yesno Giacca tutrasmetteresti
  • lui/lei/Lei trasmetterebbe
  • noi trasmetteremmo
  • voi/Voi trasmettereste
  • loro/Loro trasmetterebbero
 • Condizionale passato

  • io avrei trasmesso
  • tu avresti trasmesso
  • lui/lei/Lei avrebbe trasmesso
  • noi avremmo trasmesso
  • voi/Voi avreste trasmesso
  • loro/Loro avrebbero trasmesso
 • Congiuntivo presente

  • io trasmetta
  • tu trasmetta
  • lui/lei/Lei trasmetta
  • noi trasmettiamo
  • voi/Voi trasmettiate
  • loro/Loro trasmettano
 • Congiuntivo imperfetto

 • Congiuntivo trapassato

  • io avessi trasmesso
  • tu avessi trasmesso
  • lui/lei/Lei avesse trasmesso
  • noi avessimo trasmesso
  • Giacca Giacca Donna Nero Yesno Yesno voi/Voiaveste trasmesso
  • loro/Loro avessero trasmesso
 • Imperativo

  • tu trasmetti
  • lui/lei/Lei trasmetta
  • noi trasmettiamo
  • voi/Voi trasmettete
  • loro/Loro trasmettano
 • Congiuntivo passato

  • io abbia trasmesso
  • tu abbia trasmesso
  • Giacca Yesno Donna Yesno Nero Giacca lui/lei/Leiabbia trasmesso
  • noi abbiamo trasmesso
  • voi/Voi abbiate trasmesso
  • loro/Loro abbiano trasmesso
 • Passato remoto

  • io trasmisi
  • tu trasmettesti
  • lui/lei/Lei trasmise
  • noi trasmettemmo
  • voi/Voi trasmetteste
  • loro/Loro trasmisero
  virtual Only Donna Onlsaga Faux Otw Leather Biker Pink Rosa Cc Giacca Pink Virtual azawqU
 • Trapassato remoto

  • io ebbi trasmesso
  • tu avesti trasmesso
  • lui/lei/Lei ebbe trasmesso
  • noi avemmo trasmesso
  • voi/Voi aveste trasmesso
  • loro/Loro ebbero trasmesso